Nom d'usuari consta de la lletra del NIF en minúscules i els 7 primers dígits del DNI.
Paraula que vau ficar al full de sol·licitud d'identificador de xarxa.
La clau d'accés ha de tenir mínim 8 caràcters i contenir com a mínim 3 dels 4 tipus de caràcters següents:
  • Lletres en majúscula
  • Lletres en minúscula
  • Dígits numèrics
  • Símbols de puntuació, com:! * . - ():-,
Emplenar amb la mateixa clau d'accés que el camp anterior. Serveix per verificar que no us heu equivocat a l'hora de escriure la primera clau.