S'ha d'indicar el nom d'usuari amb el que es va donar d'alta, que sol coincidir amb el correu electrònic.
Indicar el codi d'activació informat en el moment de l'alta d'usuari
La clau d'accés ha de tenir mínim 8 caràcters i contenir com a mínim 3 dels 4 tipus de caràcters següents:
  • Lletres en majúscula
  • Lletres en minúscula
  • Dígits numèrics
  • Símbols de puntuació, com:! * . - ():-,
Emplenar amb la mateixa clau d'accés que el camp anterior. Serveix per verificar que no us heu equivocat a l'hora de escriure la primera clau.