Recorda que NO s'ha de ficar la darrera lletra.
Indicar el número d'expedient matriculat
La clau d'accés ha de tenir mínim 8 caràcters i contenir com a mínim 3 dels 4 tipus de caràcters següents:
  • Lletres en majúscula
  • Lletres en minúscula
  • Dígits numèrics
  • Símbols de puntuació, com:! * . - ():-,
Emplenar amb la mateixa clau d'accés que el camp anterior. Serveix per verificar que no us heu equivocat a l'hora de escriure la primera clau.